Homepage

視圖 Grid List

45 件產品

每頁
設置降序方向
 1. BGA-320-7A2
  BABY-G
  BGA-320-7A2
  $980
  加入購物車
 2. DW-5900FA-1
  G-SHOCK
  DW-5900FA-1
  $1,280
  加入購物車
 3. DW-H5600MB-1
  G-SHOCK
  DW-H5600MB-1
  $3,380
  加入購物車
 4. DW-6640RE-1
  G-SHOCK
  DW-6640RE-1
  $1,280
  加入購物車
 5. DWE-5657RE-1
  G-SHOCK
  DWE-5657RE-1
  $1,480
  加入購物車
 6. MRG-BF1000R-1A
  G-SHOCK
  MRG-BF1000R-1A
  $39,980
  加入購物車
 7. ECB-2000NIS-1A
  EDIFICE
  ECB-2000NIS-1A
  $4,180
  加入購物車
 8. GBD-H2000-1A
  G-SHOCK
  GBD-H2000-1A
  $3,880
  加入購物車
 9. GM-2100CB-3A
  G-SHOCK
  GM-2100CB-3A
  $2,240
  加入購物車
 10. GM-110BB-1A
  G-SHOCK
  GM-110BB-1A
  $2,180
  加入購物車
 11. GM-B2100D-1A
  G-SHOCK
  GM-B2100D-1A
  $4,880
  加入購物車
 12. GA-B2100-1A
  G-SHOCK
  GA-B2100-1A
  $1,440
  加入購物車
 13. ECB-30P-1A
  EDIFICE
  ECB-30P-1A
  $1,340
  加入購物車
 14. ECB-30DC-1A
  EDIFICE
  ECB-30DC-1A
  $1,740
  加入購物車
 15. ECB-30D-2A
  EDIFICE
  ECB-30D-2A
  $1,380
  加入購物車
 16. ECB-30D-1A
  EDIFICE
  ECB-30D-1A
  $1,380
  加入購物車
 17. BGD-565S-7
  BABY-G
  BGD-565S-7
  $780
  加入購物車
 18. BGA-310C-3A
  BABY-G
  BGA-310C-3A
  $1,180
  加入購物車
 19. BGA-310C-2A
  BABY-G
  BGA-310C-2A
  $1,180
  加入購物車
 20. BGA-310-7A
  BABY-G
  BGA-310-7A
  $1,080
  加入購物車
 21. GA-100BP-1A
  G-SHOCK
  GA-100BP-1A
  $1,080
  加入購物車
 22. -20%
  GA-700BP-1A
  G-SHOCK
  GA-700BP-1A
  特殊價格 $784 原價 $980
  加入購物車
 23. GST-B500GD-9A
  G-SHOCK
  GST-B500GD-9A
  $3,540
  加入購物車
 24. GST-B500AD-3A
  G-SHOCK
  GST-B500AD-3A
  $2,840
  加入購物車
 25. GST-B500D-1A1
  G-SHOCK
  GST-B500D-1A1
  $2,840
  加入購物車
 26. GST-B500D-1A
  G-SHOCK
  GST-B500D-1A
  $2,840
  加入購物車
 27. EQS-920PB-1A
  EDIFICE
  EQS-920PB-1A
  $1,680
  加入購物車
 28. GMW-B5000D-1
  G-SHOCK
  GMW-B5000D-1
  $5,480
  加入購物車
 29. GMA-S120MF-4A
  G-SHOCK
  GMA-S120MF-4A
  $1,440
  加入購物車
 30. GA-2100-4A
  G-SHOCK
  GA-2100-4A
  $980
  加入購物車
 31. BA-112-7A
  BABY-G
  BA-112-7A
  $1,180
  加入購物車
 32. LIMITED
  GA-100TMN-1A
  G-SHOCK
  GA-100TMN-1A
  $1,280
 33. SPECIAL
  DW-5600SK-1
視圖 Grid List

45 件產品

每頁
設置降序方向

關注CASIO帳戶

訂閱最新資訊

優先獲得最新資訊及禮遇

當閣下遞交個人資料,即代表閣下同意其網店營運商及該公司之集團成員使用您的個人資料作直接促銷我們的產品和服務。詳情請參閱我們的 私隱條款 的所有條款。
立即註冊成為
會員
開展專享精彩禮遇
迎新優惠
HK$100 現金禮券
會員折扣
指定產品85折優惠
抽籤活動
有機會購買CASIO
特別版產品
生日驚喜
特別生日禮遇慶祝
您的重要日子
由捷成消費品營運
CASIO授權
旗艦店
14天購物保障
買滿HK$ 600 免費送貨
買滿HK$ 5000 免息分期